Chính sách bảo hành

– Tất cả sản phẩm đều kèm theo Phiếu Bảo Hành có thời hạn
– Sản phẩm lỗi do vận chuyển, sẽ được đổi mới trong vòng 7 ngày