Chính sách vận chuyển

– Chúng tôi sẽ hổ trợ miễn phí Vận Chuyển nội ô TPHCM,
– Ngoại ô sẽ tính cước phí theo nhà Vận Chuyển