Quy định & Chính sách thanh toán

Rà soát và xác nhận nội dung giao kết thanh toán

Phi Trường có cơ chế cho phép khách hàng rà soát, bổ sung, sửa đổi và xác nhận nội dung giao dịch trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến để gửi đề nghị giao kết thanh toán. Cơ chế rà soát và xác nhận này đã đáp ứng các điều kiện sau:

Hiển thị cho khách hàng những thông tin sau:

a) Tên hàng hóa hoặc dịch vụ, số lượng và chủng loại;

b) Phương thức và thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

c) Tổng giá trị của hợp đồng và các chi tiết liên quan đến phương thức thanh toán được khách hàng lựa chọn.

Những thông tin này có khả năng lưu trữ, in ấn được trên hệ thống thông tin của khách hàng và hiển thị được về sau.

  • Hiển thị cho khách hàng những thông tin về cách thức trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng và thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng thông qua việc liên hệ xác nhận bằng hotline.
  • Cho phép khách hàng sau khi rà soát những thông tin nói trên được lựa chọn hủy giao dịch hoặc xác nhận việc đề nghị giao kết hợp đồng thông qua trang web hoặc hotline

2.    Thông tin về điều kiện giao dịch chung

Phitruong có cơ chế để khách hàng đọc và bày tỏ sự đồng ý riêng với các điều kiện giao dịch chung trước khi gửi đề nghị giao kết hợp đồng thanh toán.

Điều kiện giao dịch chung bao gồm:

  • Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả (Được công bố công khai trên website);
  • Chính sách bảo hành sản phẩm (Được công bố công khai trên website);
  • Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế (nếu có) (Được công bố công khai trên website);
  • Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch (Được công bố công khai trên website).

Phi Trường có nhiều phương thức thanh toán khác nhau để đảm bảo sự thuận tiện cho khách hàng. Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, chuyển khoản ngân hàng hoặc sử dụng các hình thức thanh toán trực tuyến phổ biến khác. Thông tin chi tiết về cách thanh toán được hiển thị rõ ràng trên trang thanh toán của chúng tôi.

Hiện tại, chúng tôi đang có các phương thức thanh toán sau:

  • COD (cash on delivery): là hình thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi bạn nhận hàng.
  • Chuyển khoản qua ngân hàng: Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của công ty phitruong.vn vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.
  • Số tài khoản ngân hàng công ty Phi Trường

Ngân hàng VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VP BANK CN TP.HCM. PGD LÊ VĂN VIỆT

Chủ tài khoản : Công Ty TNHH Quốc Tế Phi Trường

Số tài khoản : 133303308

Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm với hình thức thanh toán này. vì khi chuyển tiền ở ngân hàng , ngân hàng sẽ đưa cho bạn một giấy ủy nhiệm chi trong đó có số tiền và số TK mà  bạn chuyển tiền tới, nên các bạn không phải lo lắng mình chuyển tiền rồi mà phitruong.vn không chuyển hàng, giấy ủy nhiệm chi đó chính là bằng chứng bạn đã chuyển tiền và ngân hàng mà bạn chuyên tiền có thể làm rõ điều đó cho bạn. Phi Trường bán hàng luôn đặt chữ  tín  lên đầu và luôn cố gắng có những chất lượng dịch vụ tốt nhất với khách hàng.